1

SHAHAADO

3

Waxaan helnay abaalmarinta shirkadda horumarsan ee 2013

2

Waxaan xaq u la yeelanay abaalmarinta shirkadda sharafta leh sanadkii 2015

4

Waxaan xaq u lahaanay abaalmarinta iimaanka wanaagsan ee ganacsiga weheliya 2016

1

Waxaan xaq u la yeelanay abaalmarinta Ururka Ganacsatada Shenxian.